Ostatné kontakty

Lindab a.s.

bezplatná infolinka: 0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk 

Sekretariát   053 / 4176 226
Ekonomické oddelenie   053 / 41 76 227, 224
Pobočka Bratislava 0907 226 349 02 / 44 873 14 - 15
Pobočka Banská Bystrica momentálne uzavretá
Pobočka Nitra 0905 644 952  
Vedenie spoločnosti
Výkonný riaditeľ Ing. Slavomír Janík 053/4176 222 slavomir.janik@lindab.sk

Obchodné oddelenie

Obchodní manažéri, príjem objednávok
Obchodný riaditeľ Branislav Barč 0915 938 518 branislav.barc@lindab.sk
Obchodný referent pre priemyselné stavby, Lindab Construline a ventilácie Mgr. Lukáš Paciga 0905 966 280 lukas.paciga@lindab.sk
Obchodný referent pre KE, PO kraj Ing. Katarína Vlková 0905 882 236 katarina.vlkova@lindab.sk
Obchodný referent pre BA, TT, TN, ZA a BB  kraj Ing. Alena Piaková 0905 966 235 alena.piakova@lindab.sk 
Obchodní zástupcovia pre strešný systém:
pre TN a ZA kraj Ondrej Jašš 0905 966 315 ondrej.jass@lindab.sk
pre PO a KE kraj Ing. Peter Sentpétery 0907 703 912 peter.sentpetery@lindab.sk
pre BB a NR kraj Milan Halčin  0915 932 588 milan.halcin@lindab.sk
pre BA a TT kraj Branislav Barč 0907 937 246  obchod.ba@lindab.sk
Priemyselné stavby 
Obchodný zástupca pre priemyselné stavby Branislav Barč 0915 938 518 branislav.barc@lindab.sk
Obchodný referent pre priemyselné stavby, Lindab Construline a ventilácie Lukáš Paciga 0905 966 280 lukas.paciga@lindab.sk 
Systém ľahkých konštrukcií 
Obchodný zástupca pre stavebný systém Ing. Adrián Gurčík 0918 697 867 adrian.gurcik@lindab.sk
Technik, statik pre systémové riešenia Ing. Jaroslav Zumerling   0905 343 797 jaroslav.zumerling@lindab.sk 
 Ventilácie
Obchodný zástupca pre západné Slovensko
Ing. Richard Koller 0905 362 794  richard.koller@lindab.sk
Obchodný referent pre priemyselné stavby, Lindab Construline a ventilácie Mgr. Lukáš Paciga 0905 966 280 lukas.paciga@lindab.sk
Obchodný referent pre ventilácie, maloobchod, objednávky Martin Bartho 0905 339 853 martin.bartho@lindab.sk
Technik, rozpočtár pre ventilácie Ing. Katarína Kalivodová 0918 887 758 katarina.kalivodova@lindab.sk
Rozpočty, maloobchod
Technik, rozpočtár Ing. Bystrík Štofko 0905 340 902 bystrik.stofko@lindab.sk
Technik, rozpočtár Katarína Hamborová 0905 966 206 katarina.hamborova@lindab.sk
Technik, statik pre systémové riešenia Ing. Jaroslav Zumerling  0905 343 797 jaroslav.zumerling@lindab.sk 
Rozpočty, tech. poradenstvo pobočka BA Ing. Michal Stanovský 0918 639 168  rozpocty.ba@lindab.sk, michal.stanovsky@lindab.sk
Maloobchod Martin Bartho 0905 339 853 martin.bartho@lindab.sk
 Ekonomické oddelenie
Finančný manažér Ing. Lenka Badzíková 0905 966 308 lenka.badzikova@lindab.sk
Účtovník, fakturant Mária Polomová 0918 949 561 maria.polomova@lindab.sk
Hlavný účtovník Júlia Babíková
0918 106 147
julia.babikova@lindab.sk
Administratívny pracovník Anna Mazurová 0907 916 843 anna.mazurova@lindab.sk
Produkcia

Manažér výroby a kvality, reklamačný technik

Ing. Peter Dzurilla 0907 909 621 peter.dzurilla@lindab.sk
Odborný asistent Juliána Meľuchová 0918 984 696 juliana.meluchova@lindab.sk
  Nákup, logistika a doprava
Manažér nákupu a logistiky Ing. Martina Szentkerestyová 0905 340 827 martina.szentkerestyova@lindab.sk
Manažér expedície a dopravy Mgr. Ladislav Puškár 0905 339 792 ladislav.puskar@lindab.sk
Vedúca skladu a asis. nákupu Katarína Kičáková 0905 476 025 katarina.kicakova@lindab.sk
Asistent nákupu Zuzana Rochová 0905 966 254 zuzana.rochova@lindab.sk
Personálne oddelenie
Personalistka
Mgr. Silvia Hurňanská 0907 743 621 silvia.hurnanska@lindab.sk
Marketing a reklama
Marketing Ing. Dominika Zahurancová 0905 063 267 dominika.zahurancova@lindab.sk
Fax
Jamník 053 / 44 92 494
pobočka Bratislava

02 / 21 028 912