Izolačné dosky Term PIR

Moderný tepelnoizolačný materiál ᴧ = 0,022 W/mK

Lindab Vám ponúka tepelno izolačné dosky s PIR jadrom (PIR =polyisokyanurát) s najnižším koeficientom súčiniteľom tepla 0,023 W/m*K.Vďaka týmto hodnotám patria PIR dosky medzi obľúbený novodobýizolačný materiál aktuálne dostupný na trhu.PIR dosky ponúkajú omnoho účinnejšiu izoláciu v porovnaní s inýmiizolačnými materiálmi ako je minerálna vlna či polystyrén, čo jezohľadnené pri efektívnych nákladoch, dlhej trvácnosti a bezpečnomužívaní či už domu alebo iných objektov.

 

Použitie PIR dosiek

PIR dosky sa používajú ako súčasť izolačného systému pre tepelnú izoláciu základov, stien, vonkajších stien, stropov, terás a balkónov, plochých a šikmých striech. Predstavujú optimálnu alternatívu k dnešným obľúbeným izolačným materiálom ako sú minerálna vlna, polystyrén a XPS (extrudovaný polystyrén) a akomkoľvek tepelnoizolačnom systéme. 

 

PREČO PIR?
  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti  = ᴧ = 0,023 W/mK
  • Unikátna požiarna odolnosť
  • Pevnosť tlaku minimálne 120 kPa
  • Nízka absorbcia vody ˂ 2%
  • Vynikajúca chemická a biologická odolnosť
  • Značne jednoduchá a bezpečná montáž

 

AGRO_AL.jpg
termPIR WS
Tento typ PIR dosiek bol vyvinutý pre šikmé typy striech,ale rovnako sú vhodné pre použitie stien v interiéry ajexteriéry. Sklovlákno pokrýva vrchnú a spodnú časť dosky.
PIR_BT.jpg
termPIR BT

PIR dosky sú izolačný materiál určený pre rekonštrukciuplochých striech v obytných budovách. Bituménováfólia pokrýva vrchnú a spodnú časť dosky.

PIR_WS.jpg
termPIR AL

PIR dosky určenépre izoláciu plochýchstriech, priečok a podláh.Vrchná a spodná vrstvaje zložená z papieraa hliníkovej fólie.

PIR_AL.jpg
termPIR PK

PIR doska, ktorá je vhodná do plochých striech, priečok a podláh. Vrchnú vrstvutvorí papierová fólia, vďaka čomu sa tentomateriál radí medzi najekonomickejšie verziez ponúkaných druhov.

PIR_WS.jpg
termPIR AGRO AL 

Izolačné PIR dosky s označením AGRO AL majú spodnú a vrchnú časť pokrytú vrstvou 50 mikrónového hliníka. Sú vyrobené pre izoláciu poľnohospodárskych a priemyselných zariadení. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči tlakovému umývaniu, či čisteniu a voči väčšej koncentrácií amoniaku.

 


Technické parametre panelov
1 Typ jadra – výplne Pevná polyisokyanurátová pena (PIR)
2 Hustota jadra
= 30 +6-2 kg/m2
3 Deklarovaný koeficient tepelnej vodivosti ΛD = 0,022 W/mK
4 Vzhľad panelu
PK – papierová vrstva; AL – KRAFT papierová vrstva pokrytá hliníkom;WS – sklovlákno; BT – bituménová vrstva; AGRO AL - 50 mikrónová hliníková fólia
5 Rozmery panelu 1200x2400 mm/ 1200 x 600 mm 
6 Dostupné rozmery panelov na vyžiadanie 120x1200 mm; 1200 x 3600mm; 1200 x 6000mm; 1200 x max 1200 mm 
7 Typ zámku *TAG - perodrážka; *LAP - s prekrytím hrán; FIT - rovné hrany 
8 Hrúbka (mm) K dispozícií sú na vyžiadanie aj hrúbky PIR dosiek nárastom + 10 mm od uvedených hodnôt v tabuľke, avšak maximálne do 250 mm. 
9
20 | 40 | 50 | 60 | 80 |100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 |250   
10 Tepelná odolnosť R [m2K/W] 0,87 | 1,74 |2,17 | 2,61 | 3,48 | 4,35 | 5,22 | 6,52 | 7,83 | 8,7 |9,57 | 10,87 
11 Koeficient prestupu tepla U[W/m2K] 1,15 | 0,58 | 0,46 | 0,38 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 
12 Pevnosť tlaku pri 10% deformácií σ = 120 kPa 
13 Trieda požiarnej odolnosti
    E - samohasiace pre AL, WS, BT; F - pre ďalšie  
14 Absorpcia vody 2% V