Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Oblasť použitia

Termoizolačné dosky TERM PIR vieme využiť v priemyselnom segmente ale taktiež aj pri výstavbe rodinných domov. Nižšie nájdete niekoľko možných aplikácii termoizolačných dosiek termPIR predávaných našou spoločnosťou.

Zateplenie plochých striech

Vysoké tepelnoizolačné vlastnosti panelov termPIR® a nízka nasiakavosť umožňujú vytvoriť izolačnú vrstvu, ktorá zabezpečí nižšiu spotrebu energie potrebnú na zaistenie tepelnej pohody vo vnútri budovy. Sú ideálne na inštaláciu na trapézové plechy, železobetónové stropy a iné nosné povrchy plochej strechy. Ďalšou výhodou je kompatibilita so širokou škálou hydroizolačných membrán.

Rozbaliť viac

Legenda

 1. Hydroizolácia (PVC membrána)
 2. Doska TermPIR® AL / termPIR® BT – spodná vrstva
 3. Doska TermPIR® AL / termPIR® BT – správna tepelná izolácia
 4. Parozábrana
 5. Nosná vrstva (trapézový plech)

Nadkrokvové zateplenie

Izolačné dosky TermPir sú ideálne na izoláciu striech, čím eliminujú problém tepelných mostov. Pri hľadaní ľahkej a efektívnej tepelnej izolácie strechy v systémoch nad krokvami alebo medzi krokvami použite termPIR®

Legenda

 1. Krokva
 2. Izolačné dosky TermPIR® AL
 3. Podporná kontralata
 4. Vyrovnávacia lata
 5. Strešná lata
 6. Hliníková páska
 7. Paropriepustná membrána
 8. Strešná krytina

Podkrokvové zateplenie

Izolačné dosky TermPir sú ideálne na izoláciu striech, čím eliminujú problém tepelných mostov. Pri hľadaní ľahkej a efektívnej tepelnej izolácie strechy v systémoch nad krokvami alebo medzi krokvami použite termPIR®

Legenda

 1. Krokva
 2. Izolácia medzi krokvami
 3. Spodná konštrukcia na dokončenie podkrovia
 4. Kontralata
 5. Strešná lata
 6. Paropriepustná membrána
 7. Strešná krytina
 8. Izolačné dosky TermPIR® AL GK

Prefabrikované steny

V ponuke spoločnosti Lindab je zahrnutá doska termPIR® AGRO P REV, ktorá úspešne funguje ako tepelná izolácia prefabrikovaných železobetónových prvkov. Vysoká pevnosť v tlaku a ľahké spracovanie umožňujú výrobu prefabrikovaných prvkov ľubovoľného tvaru a účelu.

Legenda

 1. Izolačná doska TermPIR® AGRO P REV
 2. Ochranná / konštrukčná vrstva prefabrikovaného prvku
 3. Výrezy a inštalačné priechody
 4. Ostatné otvory a priehlbiny podľa potrieb zákazníka

Zateplenie terás a medzipodlaží

Vysoké tepelnoizolačné vlastnosti panelov termPIR® a nízka nasiakavosť umožňujú vytvoriť izolačnú vrstvu, ktorá zabezpečí nižšiu spotrebu energie potrebnú na zaistenie tepelnej pohody vo vnútri budovy. Sú ideálne na inštaláciu na trapézový plech, železobetónový strop a iné nosné ploché strešné povrchy. Ďalšou výhodou je kompatibilita so širokou škálou hydroizolačných membrán.

Legenda

 1. Hydroizolácia (zvárateľná strešná lepenka)
 2. Hydroizolácia (zvárateľná podložka)
 3. Doska TermPIR® BT / termPIR® BWS – spodná vrstva
 4. TermPIR® AL doska – správna tepelná izolácia
 5. Parozábrana
 6. Nosná vrstva (železobetónový strop)

Zateplenie stropov

Vďaka nízkemu koeficientu tepelnej vodivosti panelov termPIR je možné znížiť potrebnú hrúbku izolácie (v porovnaní s inými typmi tepelnoizolačných materiálov), a tak vytvoriť v budove využiteľnejší priestor.

Legenda

 1. Betónový poter
 2. Stavebná fólia
 3. Izolačná doska TermPIR® AL
 4. Hydroizolačná fólia
 5. Betónový strop

Zateplenie podláh

Ďalšou aplikáciou našich materiálov je izolácia podláh. Základom energeticky efektívneho domu je správna tepelná izolácia. PIR izolačná doska sa ľahko inštaluje, takže je vhodná pre malé aj veľké povrchy.

Legenda

 1. Betónový poter
 2. Stavebná fólia
 3. Izolačná doska TermPIR® AL (druhý typ izolácie)
 4. TermPIR® AL izolačný panel (prvý typ izolácie s možnosťou vedenia inštalácie)
 5. Hydroizolačná fólia
 6. Betónový podklad
 7. Agregovaný základ (vyrovnávací podsyp)

Zateplenie vonkajších stien

Systém ETICS vám umožňuje využívať výhody modernej izolácie PIR v najpopulárnejšom zatepľovacom systéme budov súčasnosti.

Skladá sa z izolačných dosiek termPIR® ETX, vhodne vybraných lepidiel, výstužnej sieťoviny zo sklenených vlákien, niekoľkých druhov omietok a farieb so špeciálnymi základnými nátermi. Systém je doplnený sadou príslušenstva potrebného pre správnu tepelnú izoláciu.

Legenda

 1. Nosná časť steny, napríklad keramický blok
 2. Minerálne alebo polyuretánové lepidlo
 3. TermPIR® ETX izolačná doska lepená a mechanicky pripevnená *
 4. Výstužná sieťovina z vlákien zabudovaná do univerzálneho lepidla *
 5. Tenkovrstvá omietka
 6. Železobetónový veniec
 7. Železobetónový strop

Zateplenie vnútorných priečok

Dosky TermPIR® nám ponúkajú dobrú požiarnu odolnosť, vynikajúcu odolnosť voči vode a tepelné vlastnosti. Na deliace steny odporúčame používať výrobky termPIR® WS / termPIR® PK / termPIR® PK REM.

Legenda

 1. Oceľový / drevený rám
 2. Izolačná doska TermPIR® WS / termPIR® PK / termPIR® PK REM
 3. Dokončovacia vrstva, napr. Sadrokartón
 4. Dokončovacia vrstva, napr. Sadrokartón
 5. Podlaha
 6. Priečna stena

Doteplenie vnútorných stien

Navrhovaná doska na izoláciu stien budovy zvnútra je termPIR® AL GK. Kombináciou základného produktu so sadrokartónovými doskami sme získali produkt s vysokými tepelnoizolačnými parametrami, ktorého použitie znižuje množstvo potrebnej práce a skracuje čas dokončenia úlohy.

Legenda

 1. Izolačná doska TermPIR® AL GK
 2. Drevený / oceľovýrám
 3. Samovrtná skrutka do dreva / ocele
 4. Nízkotlaková polyuretánová pena
 5. Sadrový tmel
 6. Dokončovacia vrstva

Zateplenie stropov
v poľnohospodárstve

V ponuke spoločnosti Lindab sú tepelnoizolačné panely určené na stavbu stropov v zariadeniach pre hospodárske zvieratá. Ich obloženie sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou proti vplyvu agresívneho vnútorného prostredia a ich ďalšou výhodou je možnosť umývania tečúcou vodou.

Legenda

 1. Krokvy
 2. Závesný systém
 3. Konštrukcia / Rám
 4. Izolačné dosky TermPIR® AGRO AL, termPIR® AGRO P
 5. PVC profil na spoj panelu
 6. Oceľová skrutka s podložkou a PVC uzáverom
 7. Nosná stena