Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

SI spojky

SI spojky

Tenkostenné profily

Používajú sa na spájanie dvoch S-profilov. Spoj profilov musí byť nad podperou. Tieto prvky  predstavujú technické a ekonomicky efektívne riešenie stavieb.

Tenkostenné oceľové profily sú konštrukčnými prvkami a preto jednou z ich najdôležitejších materiálových vlastností je medza klzu ocele. Profily sú valcované za studena a vyrábané z konštrukčnej ocele akosti S350GD a vrstvou zinku 275g/m2

Cenová ponuka

200 - 300 mm

výška C profilu

1.5 - 4.0 mm

hrúbka plechu

S350GD

akosť ocele

275g / m2

vrstva zinku

od 1 do 13.6 m

min. - max. dĺžka

Prierezové charakteristiky
a hodnoty zaťaženia

Profil H (mm) t (mm) B1 (mm) B2 (mm) C (mm) D (mm) g (kg/m) A (mm2) Aeff (mm2) Ig (mm4) Ieff (mm4)
SI 200 207 1,5 59,9 59,9 37,5 85 3,64
208 2 60,5 60,5 38,2 85 4,86
209 2,5 61,2 61,2 38,9 85 6,09
210 3 76,3 76,3 39,6 85 7,90
SI 220 228 2 65 65 39,7 102 5,28
229 2,5 65,7 65,7 40,4 102 6,61
230 3 66,3 66,3 41,1 102 7,90
232 4 76,1 76,1 42,6 102 11,04
SI 250 258 2 77,5 77,5 39,7 132 6,06
259 2,5 78,2 78,2 40,4 132 7,59
260 3 78,8 78,8 41,1 132 9,07
262 4 76,1 76,1 42,6 132 11,90
SI 300 308 2 82,5 82,5 39,7 182 6,92
309 2,5 83,2 83,2 40,4 182 8,66
310 3 83,8 83,8 41,1 182 10,36
312 4 81,1 81,1 42,6 182 13,61

t: hrúbka plechu (mm)
H: výška profilu (mm)
C: spojovacia plocha (mm)
B1: šírka pásnice 1 (mm)
B2: šírka pásnice 2 (mm)
g: hmotnosť (kg/m)
A: celá prierezová plocha (mm2)
Aeff: efektívna plocha prierezu (mm2)

lg: úplný moment zotrvačnosti prierezu na silnej osi (mm4)

leff: efektívny moment zotrvačnosti prierezu na silnej osi (mm4)


Geometrické parametre prierezov vypočítané podľa MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametre zaťaženia podľa MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametre prierezu sú zahrnuté v EC3 Library.

Mám záujem o výpočet cenovej ponuky