Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Antikondenzačná vrstva

Antikondenzačná úprava
trapézových plechov T35, TN35 a TN50

Kondenzácia vodnej pary je jav,

ktorý často vzniká na studených plechových strechách a vytvára tak potenciál výskytu konkrétnych problémov, napr. vzniku korózie, vlhkosti v podkroví alebo poškodeniu materiálov, ktoré sa nachádzajú pod strechou.

Lindab vám ponúka jednoduché a účelné riešenie problému kondenzácie vodných pár na vašej streche formou aplikácie antikondenzačnej vrstvy s antibakteriálnou ochranou, ktorá sa nanáša na spodnú (podhľadovú) stranu strešného trapézového profilu T35, TN35, TN50, LTP45, LTP20, LTP85, LTP150.

Táto vrstva zadržiava kondenzovanú vodu, ktorá sa z nej veľmi rýchlo vyparí, takže zadržaná voda nebude kvapkať na materiál uložený pod strechou. Preto plechy dodávané s antikondenzačnou povrchovou úpravou sú ideálnym riešením pre priemyselné budovy, ktoré nemajú tepelnú izoláciu.

Výhody
antikondenzačnej vrstvy

absorpcia vlhkosti, ktorá vzniká na vnútornej strane strechy v dôsledku kondenzácie vodných pár;

dodatočná ochrana proti korózii (najmä v budovách s aktívnym chemickým prostredím, napríklad v maštaliach, stajniach a podobne);

ľahko sa čistí štandardnými prostriedkami (hadica alebo tlaková umývačka);

zvýšenie stupňa protihlukovej izolácie krytiny;

je nehorľavá a odolná proti bakteriálnej degradácii.

Odvetranie trapézov
studenej strechy v hrebeni

Je nutné zaistiť odvetranie priestoru cez hrebeň, kde docielime odparovanie kondezu zo spodného filcu (antikondenzačnej úpravy).

Nesprávne odvetranie

Nedostatočné odvetranie v neizolovanej budove s prívodom vzduchu po stranách a nedostatočného odvetrania v hrebeni.

Výsledok: strešný plech bude z dolnej časti kondenzovať.

Správne odvetranie

Správne odvetranie v neizolovanej budove s prívodom vzduchu po stranách a prevetraním v hrebeni za použitia antikondenzačnej úpravy.

Manipulácia

Pokládka trapézového plechu musí prebehnúť bez poškodenia a ušpinenia funkčnej vrstvy.

Je nutné dbať aby sa antikondenzačná vrstva behom montáže nepoškodila napríklad chôdzou po nej, alebo posúvaní a premiestňovaním po väzniciach.

Je nutné sa vyvarovať ušpineniu antikondenzačnej vrstvy olejom a mazivami. Ináč táto vrstva bude v danom mieste nefunkčná.

Na antikondenzačnej vrstve pri odkvapovej hrane so spodnej strany cca 100 mm ošetriť vrstvu tak, aby bolo znefunkčnené pohlcovanie vody. Môžeme to spraviť napríklad teplovzdušnou pištoľou, kde nahriatím vrstvy deaktivujeme jej schopnosť pohlcovania vody.

Pri odkvapovej hrane je nutné klampiarskymi kliešťami zahnúť kraje cca 10 mm, aby nedochádzalo k podmáčaniu spodnej antikondenzačnej úpravy.

Aktívna
antikondenzačná úprava

Deaktivovaná
antikondenzačná úprava