Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Zakružovanie trapézu T35

Zakružovanie
trapézu T35

Pre opláštenie a zastrešenie oblúkových konštrukcií je k dispozícii služba zakrúženia trapézového profilu T35 v hrúbke 0,5mm alebo 0,6mm. Samotné zakrúženie trapézu je vykonávané na mieste stavby a polomer je porovnávaný s reálnou konštrukciou. Výška poplatku za službu je závislá od miesta stavby a množstva zakružovania trapézu.

Lindab v rámci služby
“zakružovanie trapézu” poskytuje nasledovné

Doprava stroja na miesto stavby

Obsluhu stroja vlastnými pracovníkmi a nastavenie ohybu zakruženia trapézu

Zakruženie požadovaného množstva trapézov

Odvoz stroja zo stavby